XX edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby
wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i
życia osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw
indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym
rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw.
W tym roku pierwsze miejsce w konkursie zajęli państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy, którzy
prowadzą 210-hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Wólka Zdunkówka w województwie
lubelskim. Zajmują się produkcją zbóż: pszenicy, pszenżyta i kukurydzy oraz rzepaku. Państwo
Tupikowscy mają ogromne wsparcie swoich dzieci Martyny, Anity, Jakuba i Emilii, które choć
kształcą się we kierunkach niezwiązanych z rolnictwem z chęcią wracają do rodzinnego domu i
włączają się do pomocy, m.in. wykonały monitoring gospodarstwa, pomagają w utrzymaniu
pięknego ogrodu i warzywnika, w uprawie gruntów ornych i zbiorach płodów rolnych.
W gospodarstwie Państwa Tupikowskich znajdują się budynki, zarówno nowe, jak i stare – dobrze
utrzymane. Gospodarstwo ma dobrze zorganizowane ciągi komunikacyjne i place manewrowe.
Rodzinę Tupikowskich wyróżnia bajkowo oświetlona w okresie świąt Bożego Narodzenia posesja,
która stała się lokalną „atrakcją turystyczną”. W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Państwo Tupikowscy uczestniczą po raz drugi. Zostali również wicemistrzami AgroLigii 2021 r.
i zdobywcami tytułu „Farmer Roku” w roku 2020. Gospodarstwo Państwa Tupikowskich łączy
ogromny szacunek do natury jej praw, poszanowanie tradycji i historii z najnowszymi
technologiami produkcji rolniczej.
Gratulujemy!

No comments yet.

Join the Conversation