Kontakt

Zdzisław Przybyłowski
Redaktor naczelny
+ 48 506 085 020

Krzysztof Gawrychowski
Z-ca redaktora naczelnego
+ 48 501 108 861

Lidia Biernacka
Sekretarz redakcji
+ 48 502 651 505

Dane do faktury:
„OFI” Krzysztof Gawrychowski
ul. Stępińska 6/8 m. 4
00-739 Warszawa
NIP: 521-181-08-91

Wyślij wiadomość: