O magazynie

„MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda” kierowany jest do szeroko pojętej społeczności rolniczej. Od 1998 roku wydawany jest dzięki ludziom, którzy z pasją tworzą ulubiony tytuł dla wielu czytelników. Od początku w tym samym składzie i z tym samym naczelnym, założycielem pisma.

Nowoczesność, precyzja i wysoka jakość. To trzy przymioty, które przyświecają każdej idei MAGAZYNU.

Na łamach pisma każdy znajdzie coś dla siebie. Pokazujemy nie tylko najnowocześniejsze osiągnięcia z zakresu upraw i hodowli, ale też myśl techniczną dotyczącą rolnictwa: produkcję maszyn i urządzeń, pasz, środków ochrony roślin, nasion, nawozów sztucznych, leków weterynaryjnych, przetwórstwa spożywczego, budownictwa wiejskiego, transportu czy bezpieczeństwa pracy.

Na stałe funkcjonuje dział publicystyczny – informujemy o polityce rolnej państwa i UE oraz działy poradnicze dotyczące nawożenia i ochrony roślin, hodowli zwierząt i użytkowości maszyn. Jest też dział ciekawostek. Dużą popularnością cieszą się opowiadania redakcyjnych autorek oraz poradnictwo związane z naszym zdrowiem, żywieniem, a nawet modą.

Kwartalnik dociera do rolników, urzędów gmin, szkół rolniczych i przedstawicieli szeroko pojętego agrobiznesu poprzez wysyłkę oraz kolportaż na najważniejszych wydarzeniach rolniczych w kraju. A jest ich nie mało. Pismo kolportowane jest również podczas regionalnych targów oraz wystaw rolno-przemysłowych. Dzięki temu docieramy do najbardziej dynamicznych firm w swojej branży, osób otwartych na nowe pomysły i technologie.

„MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda” jest kolorowym kwartalnikiem (50 stron) formatu A-4. Według badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 921 osób podczas Targów Rolno – Przemysłowych POLAGRA i AGRO SHOW pismo najchętniej czytają ludzie z małych miast i wsi w wieku 24-33 lat (56%). Odbiorcy 34-45 letni stanowią 23% ankietowanych. Pozostali to ludzie starsi i młodzież do lat 23 – najczęściej uczniowie szkół rolniczych. Każdy egzemplarz ZAGRODY czyta 2,5 osób; 79% osób uważa ZAGRODĘ za spełniającą ich oczekiwania. 67% czytelników to ludzie bezpośrednio związani z produkcją rolną – plantatorzy i hodowcy oraz uczniowie szkół średnich i studenci. Większość z nich posiada gospodarstwa wyspecjalizowane. 69% czytelników planuje inwestować w prowadzone przez siebie gospodarstwo. Dotyczy to zarówno zakupu i wzbogacenia parku maszynowego, środków transportu, powiększenia powierzchni uprawianej ziemi oraz zwiększenia hodowlanych stad.