Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zdzisław Przybyłowski

Redaktor naczelny i założyciel ZAGRODY.

Dziennikarską przygodę rozpoczynał w „Świecie Młodych” i „Magazynie Domowym Nowa Wieś”. W 1998 roku stworzył pismo ZAGRODA i do dzisiaj jest jego szefem i właścicielem. Specjalizuje się w publicystyce dotyczącej polityki rolnej kraju i codziennego życia wsi. W wolnym czasie lubi żeglować i uprawiać wędkarstwo morskie.

 

 

Krzysztof Gawrychowski

Z-ca red. naczelnego. Wydawca.

 
Lidia Biernacka

Sekretarz redakcji
 

Autorzy:

Ewa Kłosiewicz

Edmund Szot

Jan Wyganowski

Zdzisław Przybyłowski

Stanisław Lewandowski

Paulina Morawińska-Pogorzelska

 

Stała współpraca z naukowcami:

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Warszawa

COBORU, Słupia Wielka

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików