AZOTIC TECHNOLOGIES I SUMI AGRO EUROPE

AZOTIC TECHNOLOGIES I SUMI AGRO EUROPE PODPISUJĄ WYŁĄCZNĄ UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ W EUROPIE

Sumi Agro Europe oraz Azotic Technologies, wiodący dostawca biologicznej technologii wiązania azotu o nazwie ENCERA® (ENVITA®) ogłosiły podpisanie wyłącznej umowy dystrybucyjnej obejmującej rynki europejskie.

Technologia ENCERA® opiera się na szczepie symbiotycznych bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus, który umożliwia roślinom wiązanie azotu atmosferycznego. Preparat ENCERA® stosuje się nalistnie. Po wykonaniu zabiegu bakterie nawiązują symbiotyczną relację z rośliną, a następnie namnażają się w tkankach roślinnych. Bakterie wiążą azot z powietrza, czyniąc go dostępnym
w komórkach liści i korzeni rośliny przez cały sezon. Rośliny uzyskują dodatkowe, naturalne źródło azotu niezbędnego do zbudowania plonu, którym mogą uzupełniać azot dostępny z nawozów.

ENCERA® jest zarejestrowana do stosowania na szeroką gamę upraw, m. in. w kukurydzy, rzepaku, zbożach i ziemniaku.
Zgodnie z warunkami umowy Sumi Agro Europe będzie miało wyłączne prawa do dystrybucji formuł ENCERA®/ENVITA® na wybranych rynkach europejskich. Umowa dystrybucyjna obejmuje kluczowe kraje europejskie, w tym: Niemcy, Francję, Polskę, Austrię i będzie rozszerzana o kolejne.

Azotic jest znany z innowacyjnego i wysokiej jakości produktu ENVITA®, który zdobył znaczną rozpoznawalność zarówno na amerykańskim, jak i kanadyjskim rynku rolnym. Sumi Agro Europe i Azotic mają na celu zbudowanie mocnej pozycji na europejskim rynku tak, aby w przyszłości dostarczać klientom nowe produkty, formulacje i usługi.

No comments yet.

Join the Conversation