Przełom na rynku biostymulatorów roślin

W tym roku firma CALDENA wprowadziła na polski rynek nawóz dolistny specjalnego przeznaczenia – biostymulator MicroSpeedⓇ Energy z rewolucyjną technologią IRC. Zawiera on dwie unikatowe substancje aktywne: IRC – Inhibitor Rozpadu Chlorofilu, który hamuje degradację chlorofilu oraz kwas pidolowy, który poprawia przyswajanie azotu i zwiększa produkcję aminokwasów.

Rewolucyjny hormon IRC zapobiega przedwczesnemu rozpadowi cząsteczki chlorofilu, zarówno w wyniku działania stresów (susza, wysokie temperatury, zasolenie), jak i starzenia się roślin. W optymalnych warunkach wzrostu IRC znacząco zwiększa koncentrację chlorofilu i wydajność fotosyntezy.

MicroSpeed® Energy – dzięki połączeniu dwóch innowacyjnych substancji aktywnych – przedłuża aktywność fotosyntetyczną roślin oraz zwiększa efektywność wykorzystania azotu i neutralizuje nagromadzanie toksycznego amoniaku w warunkach stresowych.

Stosowanie MicroSpeed® Energy wpływa również na wydłużenie okresu wegetacji. Utrzymanie zieloności roślin przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego. MicroSpeed® Energy zaleca się stosować w dawce 0,2-0,25 l/ha, w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

MicroSpeed® Energy jest unikatowym biostymulatorem na rynku światowym – w Polsce dostępny wyłącznie u naszych dystrybutorów.
Wejdź na wyższy poziom biostymulacji, aby maksymalizować zyski z każdego hektara.

No comments yet.

Join the Conversation