Polska wieś XXI

Blisko 800 osób związanych z branżą rolną wzięło udział w drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI. Przez dwa dni uczestnicy kongresu debatowali nad wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, a także kilkunastu byłych ministrów rolnictwa. Z uczestnikami kongresu zdalnie połączył się także Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jednymi z głównych tematów poruszonych podczas kongresu było bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Dużo uwagi poświęcono także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich. Uczestnicy debatowali również m.in. o polityce zdrowotnej, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich.

Tegoroczny kongres miał również wymiar międzynarodowy. Jego elementem był Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym uczestniczyli zagraniczni goście. Zjazd był okazją do dyskusji międzypokoleniowej i umożliwił przedstawienie potrzeb nowego pokolenia rolników gospodarujących na wsi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat. Ich owocem jest pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej, który opublikowany zostanie wkrótce wraz z pełnym raportem podsumowującym wydarzenie.

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

No comments yet.

Join the Conversation