Wpółpraca włosko-polska

Skala polsko-włoskiej wymiany handlowej wykazuje stałą tendencję wzrostową. Polska jest obecnie siódmym rynkiem docelowym maszyn rolniczych „made in Italy”, a wystawa EIMA 2022 (Bolonia 9-13 listopada 2022) stwarza znakomitą okazję do umocnienia obustronnie korzystnego partnerstwa.

W okresie od stycznia do czerwca br. włoski eksport maszyn rolniczych wzrósł o 26,2% (147 mln euro) w porównaniu z i tak rekordowym wynikiem odnotowanym w roku 2021. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku bilans okazał się dodatni również dla eksportu ciągników, osiągając wzrost na poziomie +13,6%, co odpowiada wartości około 62 mln euro. Polska stała się dla włoskiego sektora produkcji maszyn rolniczych bardzo ważnym rynkiem docelowym, licząc w wartościach bezwzględnych co wymownie świadczy o tym, jak trwałe i silne są więzy handlowe między oboma krajami. Spodziewamy się, że w ciągu kolejnych czterech lat między 2022 a 2025 rokiem włoski eksport do Polski będzie wzrastał średnio o 9% rocznie.

Co oferuje rynek włoski – można będzie dowiedzieć się w trakcie targów EIMA International, czyli światowej wystawy technologii rolniczych, która odbędzie się w Bolonii, w dniach 9-13 listopada br. W imprezie bierze udział ponad 1500 wystawców z różnych krajów, a liczba polskich nabywców biorących udział w imprezie zwykle wynosi około 1000 osób.

No comments yet.

Join the Conversation