Conviso Smart ochroni buraki

Od kilku lat w Europie wdrażana jest innowacyjna technologia do zwalczania chwastów w burakach cukrowych: Conviso Smart. W tym roku, gdy za kilka tygodni rolnicy stracą możliwość korzystania z dużej liczby tradycyjnych herbicydów, szczególnie warto jest przyjrzeć się temu nowemu sposobowi zwalczania chwastów, który składa się z herbicydu, opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS, oraz specjalnie wyhodowanych odmian buraka cukrowego, tolerancyjnych na wymienione substancje.

Zwalczanie chwastów w systemie Conviso Smart jest proste: należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej – powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha), kiedy komosa ma już 4 liście właściwe. Zalecana dawka to 1,0 l/ha na
sezon.

Technologia Conviso Smart daje rolnikom nową możliwość łatwiejszej uprawy buraków cukrowych, bardziej elastycznej pod względem terminu zastosowania herbicydów, pełniejsze wykorzystanie potencjału plonowania, a jednocześnie jest bardziej przyjazne dla środowiska. Należy dodać, że technologia ma być szeroko dostępna dla plantatorów. W tym roku Bayer prezentuje na swoich plantacjach nie tylko znaną już odmianę Gladiata firmy KWS, ale również Hopper Smart, pochodzącą z SESVanderHave.

No comments yet.

Join the Conversation