Rozszerzona rejestracja fungicydu Tern 750 EC

Tern 750 EC to kompleksowe rozwiązanie w uprawie zbóż ozimych i – od niedawna -jarych. Fungicyd zawiera 750 g s.cz. fenpropidyna w litrze i charakteryzuje się szerokim terminem stosowania. Co ważne, pozwala na skuteczną kontrolę obecności mączniaka prawdziwego zbóż i traw, dzięki wyjątkowemu działaniu interwencyjnemu, szczególnie gdy porównamy je z innymi substancjami czynnymi. Fenpropidyna zawartą w Tern 750 EC, jest szybko pobierana przez rośliny i działa skutecznie nawet w niskich temperaturach i może być stosowana nawet wczesną wiosną.

No comments yet.

Join the Conversation