Wydajność i zdrowie stad

W kombinacie rolnym w Kietrzu odbył się niedawno IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. Organizowana przez InConventus Group impreza cieszy się coraz większym wodzeniem. Tę ostatnią odwiedziło aż 700 hodowców, specjalistów i przedstawicieli branży mleczarskiej nie tylko z Polski, ale też z Białorusi, Czech i Ukrainy. Dyskutowano głównie o poprawianiu efektywności gospodarstw, wydajności i zdrowiu stad, jakości produkowanego mleka, jego aktualnej sytuacji na krajowych i zagranicznych rynkach.

Uczestnikom konferencji zaprezentowano również wozy paszowe wiodących marek (Blattin, Faresin) oraz samojezdne wozy używane w Kietrzu. Zwiedzili oni także fermę krów Langowo oraz poletka doświadczalne, gdzie hodowcy mogli zobaczyć aż 50 odmian kukurydzy na kiszonkę. Warto dodać, że laureatką konkursu „Kukurydziane trofeum” została Paulina Głogiewicz . Kolejny NDMF odbędzie się w Głubczycach (maj 2020). Rejestracja uczestników już otwarta – PA@InConventus.pl

image-2549

No comments yet.

Join the Conversation