Ciąg dalszy walki z omacnicą

Producenci kukurydzy w Polsce zyskali nowe możliwości walki z omacnicą prosowianką. Insektycyd Coragen 200 SC można już stosować do likwidowania tego najgroźniejszego szkodnika w uprawach. Coragen 200 SC to znany środek owadobójczy, z którego od lat korzystają producenci jabłek, ziemniaków i kapusty głowiastej białej. Preparat występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów. Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową Rynaxypyr, charakteryzuje się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalnianie wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, giną po upływie 24–72 godzin od zastosowania środka. Ten innowacyjny mechanizm działania zostanie teraz wykorzystany do walki z omacnicą prosowianką – najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Polsce. Obecnie występuje już na terenie całego kraju, nie tylko w jego części południowej i centralnej. Gąsienice żerując uszkadzają kolby, łodygi i liście oraz roznoszą patogeny grzybowe na plantacji, zwłaszcza z rodzaju Fusarium, które mogą wytwarzać i kumulować w ziarnie i kiszonkach szkodliwe dla ludzi oraz zwierząt mykotoksyny. Żerowanie szkodnika jest przyczyną znacznych strat w plonach. W skali kraju omacnica prosowianka może powodować deficyt w plonie kukurydzy kiszonkowej rzędu 10%, natomiast ziarnowej – w wysokości 20%. Na odmianach bardzo podatnych na szkodnika, w rejonach jego licznego występowania, może dochodzić lokalnie do spadku plonowania ziarna wysokości nawet do 1–2 ton z hektara. Spada także jakość plonu finalnego lub surowca do dalszego przetwórstwa. Na plantacji kukurydzy Coragen 200 SC należy stosować w dawce 125 ml/ha od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche, obumarłe (BBCH 53–69). W sezonie wegetacyjnym można wykonać 1 zabieg. Do sporządzenia roztworu należy wykorzystać od 300 do 400 l wody/ha. Karencja wynosi tylko 7 dni.

Coragen 200 SC działa lokalnie systemicznie (układowo). Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od oprysku środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5–25°C). Rozszerzona też została rejestracja środka Coragen 200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych oraz warzywniczych.

No comments yet.

Join the Conversation