PIXXAROTM. RÓŻNICA MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ!

Wprowadzenie na rynek rolny nowego produktu zazwyczaj niesie ze sobą aspekt ewolucyjności, czyli ulepszenia istniejących rozwiązań. Jednak czasem, z reguły raz na kilka lat, możemy mówić o produkcie, który istotnie wprowadza rolnictwo na kolejny poziom rozwoju! Tak rozumiemy prawdziwie innowacyjne podejście, którym kierujemy się w Dow AgroSciences. I taką też rewolucją na rynku środków ochrony roślin jest PixxaroTM – nowy preparat, który właśnie zarejestrowaliśmy w Polsce! Produkt zarejestrowany jest już w Belgii, Finlandii, Francji, Austrii, Norwegii, Irlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Estonii oraz na Słowacji, Litwie i Łotwie. Czas na nas!

Herbicyd Pixxaro oparty jest na substancji czynnej ArylexTM Active, przeznaczonej do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach i innych uprawach. ArylexTM Active to pierwszy przedstawiciel nowej grupy chemicznej arylpicolinates. Reprezentuje on następną generację herbicydów – herbicydów bezpiecznych dla upraw, skutecznych i przede wszystkim niesłychanie elastycznych w zakresie stosowania.

Przybliżmy pokrótce w jaki sposób Pixxaro, bazujący na substancji ArylexTM Active realizuje powyższe obietnice i dlaczego, jak żaden inny, zapewnia rolnikom spokój.

Wyjątkowa elastyczność stosowania
W przeciwieństwie do większości innych syntetycznych herbicydów na bazie auksyn, ArylexTM Active zawarty w PixxaroTM ma zdolność zwalczania chwatów w niskich temperaturach i trudnych warunkach pogodowych, które występują w Polsce wczesną wiosną. Dzięki tej cesze preparat daje rolnikom ogromną swobodę w zakresie wyboru terminu aplikacji.

Bezpieczeństwo upraw
ArylexTM Active można stosować w różnych gatunkach zbóż ozimych i jarych, od wczesnych faz rozwojowych zbóż do późnych stadiów wzrostu.
Jako, że substancja aktywna bardzo szybko rozkłada się w glebie i tkankach roślin, PixxaroTM ułatwia też elastyczne decyzje dotyczące płodozmianu.

Skuteczność ochrony
Dawki ArylexTM Active stosowane po wschodach roślin są bardzo niskie, zaledwie 5 do 7,5 g substancji aktywnej na hektar, ale skutecznie zwalczają wiele kluczowych i inwazyjnych chwastów dwuliściennych 2 of 2 takich jak: przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, bodziszki w tym odpornych na inne herbicydy.

Jesteśmy spokojni o to, że PixxaroTM spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających rolników. Ci zaś mogą się już zrelaksować myśląc o swoich plonach. Tym samym PixxaroTM jest dla nas kolejnym krokiem w realizacji planów dotyczących rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

No comments yet.

Join the Conversation