Znaczenie potasu i magnezu w żywieniu człowieka i nawożeniu roślin

Znaczenie potasu i magnezu w żywieniu człowieka i nawożeniu roślin

Znaczenie potasu i magnezu w żywieniu człowieka.

Potas jest najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym i jednym z najważniejszych elektrolitów. Jego stężenie we krwi zawiera się w przedziale 3,5 – 5,5 mmol/l. Zaburzenia gospodarki potasowej, zarówno hipokaliemia, jak i hiperkaliemia mogą być przyczyną groźnych dla życia stanów chorobowych. Dorosła osoba powinna dostarczyć organizmowi 2000–3000 mg potasu dziennie. Badania epidemiologiczne i kliniczne wykazały, że potas odgrywa ważna rolę w regulacji ciśnienia krwi, zarówno u osób zdrowych, jak i chorych z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi. Dieta bogata w potas zmniejsza zagrożenie udarem mózgu oraz chorobą niedokrwienną serca.
Magnez, kolejny ważny dla organizmu kation jest niezbędny dla funkcjonowania przynajmniej trzystu różnych enzymów naszego metabolizmu. Jak wynika z badań populacyjnych, długotrwały niedobór magnezu może być związany ze zwiększonym niebezpieczeństwem wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych. W przybliżeniu 25 – 60% magnezu w naszym pożywieniu wchłaniane jest z przewodu pokarmowego do organizmu, w zależności od zapotrzebowania. Absorpcja ułatwiana jest przez witaminę D i cukier mleczny (laktozę) i ma miejsce w dolnej części jelita cienkiego. Rolą magnezu jest regulacja pracy serca, udział w procesie krzepnięcia krwi, stymulacji mechanizmów obronnych organizmu, funkcjonowaniu układu kostnego (kości są największym magazynem magnezu w organizmie), czy choćby w metabolizmie wapnia i witaminy C. Pokarm powinien być najlepszym źródłem zarówno potasu, jak i magnezu w codziennym żywieniu człowieka.

Rola potasu i magnezu w odżywianiu roślin.

Modele klimatyczne przewidują stopniowy wzrost temperatury i stężenia CO2, prowadząc do eskalacji występowania suszy przy jednoczesnym jej wydłużeniu w wielu regionach na całym świecie. Dłuższe okresy suszy z ograniczoną ilością opadów zmniejszają dostępność wody glebowej, co tym samym zachęca rośliny do kontrolowania ilości transpiracji, w celu przetrwania aż do wydania plonu. W tych warunkach środowiskowych dostępność składników pokarmowych dla roślin, odgrywa kluczową rolę w regulacji stresu przez rośliny. Wśród składników odżywczych, które są niezbędne dla roślin w warunkach stresu, takich jak ciepło i susze, są potas (K) i magnez (Mg). Potas (K), jako jeden z powszechnie znanych składników rozpuszczalnych w komórkach ma najwyższe pobranie zaraz po azocie (N) i w największym stopniu bierze udział w tworzenia biomasy rośliny, wpływa na potencjał osmotyczny roślin. Innymi słowy dostępność K w okresach
suszy pomoże roślinie zmaksymalizować pobranie wody przez korzenie, pod wpływem wyższego potencjału wodnego. Jednocześnie K jest głównym pierwiastkiem, który pomaga roślinom w regulowaniu działania aparatów szparkowych i zoptymalizowaniu ilość transpiracji, która przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania wody (EWW) w roślinie. Dlatego zoptymalizowane stosowanie K pomoże roślinie utrzymać ich normalne funkcjonowanie i zmniejsza wpływ warunków stresowych.Magnez jest kluczowym składnikiem odżywczym obecnym w cząsteczce chlorofilu, ułatwiającym roślinie absorbcję energii światła słonecznego i przekształcenie jej w energię chemiczną wymaganą do fotosyntezy. Badania pokazują że oprócz K również Mg pozytywnie oddziałuje w roślinie na EWW. Mg i K są również zaangażowane w aktywację wielu ważnych enzymów w roślinach. Po zbudowaniu węglowodanów w procesie fotosyntezy, te dwa pierwiastki ułatwiają ich przemieszczanie do innych organów, takich jak nasiona czy owoce. Aby dokładnie zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za oddziaływania makro i mikro elementów na fizjologiczne funkcje w roślinie i odpowiednie wykorzystanie wody, wymagane jest pogłębianie badań nad roślinami w tym kierunku. Istnieje więc pilna potrzeba poprawy technik do wczesnego wykrywania, monitorowania i diagnozowania stresu, aby umożliwić skuteczne zarządzanie i reagowanie w tym kierunku. Istotne jest to, że metody detekcji są szybkie, nieinwazyjne i nisko kosztowe.
Z tego powodu Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze i K + S KALI GmbH podjęły w 2010 roku współpracę jako Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN). IAPN dąży do przekazywania zasad dobrej praktyki naukowej i rolniczej w celu zwiększenia ilości wiedzy ekspertów i doradców

Korn-Kali to idealne połączenie chlorku potasu, unikalnego minerału Kizerytu oraz sodu. Tak połączone składniki pokarmowe, które są naturalnego pochodzenia i są w pełni rozpuszczalne w wodzie idealnie wpisują się w potrzeby polskiego rolnictwa. Jest to zatem doskonały nawóz do podstawowego nawożenia potasem, magnezem i siarką większości roślin uprawnych. Cechą wyjątkową Korn-Kali jest jego skład. Korn-Kali zawiera magnez z naturalnego minerału kizerytu, co gwarantuje, że nawóz nie tylko szybko się rozpuszcza, ale również, że wszystkie składniki pokarmowe w nim zawarte mogą być szybko pobrane przez roślinę. Wchłanianie magnezu z Kizerytu przebiega niezależnie od warunków środowiska, takich jak np. pH gleby. Proporcje potasu do magnezu i siarki są dobrze zbilansowane, aby skutecznie zaspokoić podstawowe potrzeby roślin na te składniki pokarmowe.

Firma K+S oferuje coś więcej niż tylko nawóz. Korn-Kali to owoc wieloletniego doświadczenia zarówno produkcyjnego, jak również doradztwa rolniczego. Korn-Kali charakteryzuje się doskonałymi parametrami użytkowymi, które są równie ważne dla rolnika jak sam skład. Granula tego nawozu jest odpowiedniej wielkości, twardości i wyrównania dzięki czemu Korn-Kali można rozsiewać z dużą dokładnością nawet na 36m szerokości roboczej. Jest to cecha coraz częściej poszukiwana przez gospodarstwa. Firma K+S współpracując ze światem praktyki jak i nauki,

Wszystkie te elementy, czyli idealne połączenie składników pokarmowych, ich rozpuszczalność i naturalne pochodzenie jak również wiedza i doświadczenie budowane wspólnie z rolnikami przez wiele lat tworzą mocny pakiet korzyści.

No comments yet.

Join the Conversation