Nagrody SIMA Innovation Awards 2021 dla kombajnów zbożowych New Holland

Kombajny zbożowe New Holland zostały nagrodzone dwoma medalami SIMA Innovation Awards 2021: srebrnym za system NutriSense do analizy wartości odżywczych plonu w kategorii „Od zbiorów do przechowywania”, brązowym za czujniki obciążenia w układzie czyszczenia w kategorii „Części, usługi i elektronika pokładowa”. Dwie nagrodzone innowacje rozwiązują dwa ważne problemy, przed którymi stają rolnicy podczas żniw, wspierając ich w procesie podejmowania lepszych decyzji. Pierwsza z nich dotyczy danych agronomicznych, dzięki którym rolnicy mogą uzyskiwać optymalne zyski ze sprzedaży zbiorów, druga umożliwia im podejmowanie zapobiegawczych działań ograniczających straty ziarna w czasie żniw. W przypadku działalności, która uwzględnia zrównoważony rozwój, możliwość gromadzenia danych agronomicznych nabiera fundamentalnego znaczenia, ponieważ umożliwia podejmowanie decyzji, które pozwolą zmaksymalizować sprzedaż. Wbudowany czujnik bliskiej podczerwieni (NIR) pozwala analizować, zapisywać i tworzyć mapę pól składu plonu podczas ich zbiorów. Narzędzie to mierzy absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w bliskiej podczerwieni. Dzięki danym zebranym przez czujnik rolnicy mają możliwość zwiększenia zysków ze sprzedaży zebranych plonów, jako że cena zależy od jakości plonów (mierzonej np. na podstawie zawartości białka i tłuszczu). Rolnicy mogą podnieść wartość odżywczą odmian przeznaczonych na pasze zwierzęce i mieszać ziarna różnej klasy w celu otrzymania określonej jakości oraz osiągnięcia docelowych norm branżowych. Dzięki systemowi NutriSense mogą poszerzyć wiedzę agronomiczną na temat swoich pól. Obecnie rolnik nie jest w stanie poznać ilości azotu pochłanianego przez roślinę uprawną. Tworząc mapę poziomu zawartości białka w ziarnie, rolnicy mogą poznać ilości azotu wydzielanego przez roślinę, a więc także dostosować odpowiednio nawożenie azotowe. System NutriSense wykorzystuje sprawdzoną technologię czujników NIR New Holland, wykorzystywaną w kombajnach i sieczkarniach marki do innych funkcjonalności, takich jak pomiar wilgotności plonu. W istocie, czujnik NIR w sieczkarniach samobieżnych marki New Holland uzyskał certyfikat DLG za swoją dokładność określania wilgotności kukurydzy.W najbliższej przyszłości system NutriSense będzie dostępny również w prasach wielkogabarytowych marki New Holland.

Wyjątkowy opatentowany system analizy obciążenia w koszu sitowym pozwala uzyskać większą prędkość zbiorów i optymalizować jakość. Mierzy on ciśnienie powietrza nad i pod sitami i powiadamia operatora, czy kosz sitowy jest przeciążony czynie. Dzięki temu decyzje dotyczące jakichkolwiek korekt są podejmowane na podstawie większej ilości danych. Ten nowy parametr wyświetlany jest na monitorze IntelliviewTM IV, a operator ma możliwość szybkiej i prostej zmiany ustawień maszyny oraz podjęcia proaktywnych decyzji, których celem jest zapobieganie stratom i zwiększenie dziennej produktywności. Czujniki obciążenia zintegrowane z systemem czyszczenia są źródłem danych w czasie rzeczywistym, a operator może na ich podstawie optymalizować zbiory i przewidywać przeciążenia kosza sitowego. Zyskuje też lepszą kontrolę nad maszyną, co oznacza w efekcie mniejsze straty ziarna.

Źródło: New Holland

No comments yet.

Join the Conversation