Concordia Polska spółką akcyjną

2 stycznia 2020 roku Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekształciło się w spółkę akcyjną – Concordia Polska T.U. S.A.

– Bardzo się cieszę i jestem dumny, że dokonaliśmy pierwszego w Polsce przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną. Sukces jest tym większy, że udało nam się przeprowadzić demutualizację w rok po przejęciu spółek Concordia przy jednoczesnym prowadzeniu bieżącego biznesu i łączeniu spółek życiowych. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem sprawili, że mogliśmy tego dokonać. Nie byłoby to możliwe również bez bardzo dobrej współpracy zespołu Grupy Generali Polska z organem nadzoru  – mówi Maciej Fedyna, Prezes Zarządu Concordia Polska T.U. S.A.

Klienci Concordia Polska nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianą jej  formy prawnej. Concordia Polska T.U. S.A. przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały Towarzystwu przed przekształceniem, w tym również prawa i obowiązki z umów ubezpieczenia zawartych przez Towarzystwo przed przekształceniem.

Concordia Ubezpieczenia działa na polskim rynku od ponad 20 lat, obejmując w ostatnich latach ochroną ubezpieczeniową ponad 40% powierzchni ubezpieczanych upraw rolnych w Polsce. W listopadzie 2018 roku pozyskała silnego udziałowca – Grupę Generali.

No comments yet.

Join the Conversation