Kanemite 150 SC – japońska technologia w zwalczaniu przędziorków

Kanemite 150 SC to najnowszy akarycyd firmy Sumi Agro wyróżniający się spośród środków dostępnych w tym segmencie nowym, unikalnym mechanizmem działania. Substancją czynną środka jest acekwinocyl (z grupy pochodnych naftochinonów 164 g/l). Preparat na szkodniki działa kontaktowo, na roślinie zaś powierzchniowo. Wykazuje długotrwałe działanie, do kilku tygodni po zabiegu. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Jesienią ub. sezonu środek uzyskał nową, rozszerzoną rejestrację, na mocy której można go stosować w jabłoniach, gruszach, truskawce, chmielu warzywach (pomidor, ogórek cukinie i oberżyna uprawiane pod osłonami) oraz roślinach ozdobnych, a także w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych.

Największą zaletą akarycydu jest nowy, unikalny mechanizm działania polegający na blokowaniu transportu elektronów w mitochondrialnym kompleksie III. Acekwinocyl blokuje proces oddychania przędziorków, hamując go na innym etapie niż substancje czynne akarycydów z innych grup chemicznych, dostępnych na rynku. Dzięki temu Kanemite to bardzo dobry produkt do rotacji, zwłaszcza tam, gdzie stwierdzono wystąpienie odporności przędziorków na którąś z substancji czynnych (brak odporności krzyżowej z innymi akarycydami).

Wśród innych zalet akarycydu należy wymienić m. in.:
• szybkie działanie − efekt „knock down”;
• długotrwałe działanie na przędziorki;
• możliwość zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków;
• bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska;
• bezpieczeństwo dla owadów zapylających i pożytecznych, i w związku z tym polecany w IPO.

Na uwagę zasługuje wyjątkowe bezpieczeństwo produktu dla owadów zapylających i pożytecznych, które znacznie przewyższa poziom bezpieczeństwa aktualnie dostępnych na rynku akarycydów i insektycydów.

Przy stosowaniu Kanemite należy zwrócić uwagę na dużą zalecaną dawkę wody – w przypadku jabłoni i grusz wynosi ona 1000-1200 l/ha – i bardzo dokładne pokrycie cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni roślin.

Warto podkreślić, że Kanemite 150 SC można mieszać z innymi środkami ochrony roślin (oprócz preparatów silnie zasadowych, w tym mieszaniny Bordeaux i siarczanu wapnia). Środek nie powoduje fitotoksyczności w stosunku do upraw wymienionych w etykiecie (za wyjątkiem młodych liści róż w zależności od odmiany i fazy rozwojowej – przed zastosowaniem w tej sytuacji powinien być wykonany test). Podczas transportu i przechowywania środka temperatura nie może przekraczać 40°C, należy unikać ekspozycji na słońce.

No comments yet.

Join the Conversation