Raport „25 lat Polskiego Rolnictwa” wydany!

Raport „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”, oficjalnie został zaprezentowany 26 listopada 2014 podczas konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo” w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. Pierwsza prezentacja raportu zaś odbyła się 19 listopada w Kancelarii Prezydenta RP, a w ramach obchodów „25 lat Wolności” swoim patronatem objął to wydarzenie Prezydent Bronisław Komorowski.

Według raportu rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce, a jego udział przy tworzeniu PKB kraju jest znacznie wyższy, niż średnio w UE. Tereny wiejskie zajmują 93% terytorium Polski, żyje na nich prawie 40% ludności. Sektor rolno-spożywczy j25 lat polskiego rolnictwaest znaczącym składnikiem potencjału gospodarczego świata, gdyż stanowi tylko 8% wartości dodanej brutto ogółem. Jest też miejscem pracy blisko 20% osób czynnych zawodowo. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi ponad 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. W sektorze tym od kilku lat odnotowuje się dodatni bilans w wymianie handlowej – w 2013 r. wielkość nadwyżki wymiany towarowej produktów rolno-spożywczych osiągnęła nienotowany dotąd poziom 5,7 mld euro wobec 4,3 mld euro w 2012 r. (wzrost o ponad 32%).

„W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby gospodarstw nowoczesnych wykorzystujących innowacyjne technologie produkcji. Należy także pamiętać, że ok. 1,5 mln gospodarstw objętych jest dopłatami do produkcji rolnej, co istotnie wpływa na jej rozwój. Analizy makroekonomiczne pokazują, że polskie rolnictwo, wraz z przetwórstwem spożywczym, będzie potrafiło dobrze wykorzystać szanse, które pojawiły się na skutek otwarcia dużego i zamożnego unijnego rynku żywności. Sprosta także dużej chłonności rynków wschodnich, na których polskie produkty rolno-spożywcze mają już wyrobioną dobrą markę i cieszą się dużym powodzeniem konsumentów.”

Celem raportu jest pokazanie polskiego rolnictwa w obiektywnym świetle, jako sektora gospodarki zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe innych krajów europejskich. Raport ma za zadanie także przełamać niekorzystny stereotyp dominujący obecnie w debacie publicznej w Polsce, który opisuje rolnictwo jako zacofany dział gospodarki, w który nie warto inwestować.

Raport dostępny na stronie www.ckpulawy.com.

No comments yet.

Join the Conversation