John Deere od nowa: zmiany w strukturze i kluczowych stanowiskach

Firma John Deere zakończyła swoją transformację, dzięki której stała się firmą Smart Industrial. Jest to jedna z największych operacji restrukturyzacyjnych w historii tej marki, która dokonała całkowitego repozycjonowania we wszystkich obszarach swojej działalności handlowej na całym świecie, w tym w Polsce.

Dzięki restrukturyzacji firma John Deere podzieliła swoje działania biznesowe na trzy nowe obszary. Są to:
• Systemy Produkcyjne
• Oferta Technologiczna
• Rozwiązania dla Całego Cyklu Użytkowania

Zmiany nastąpiły w obszarze działów sprzedaży i marketingu firmy, a ich pozytywne efekty oznaczać będą jeszcze lepsze wsparcie dilerów oraz klientów. Wszystkie działania na rynku europejskim będą sterowane z nowego Centrum Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w Walldorf w Niemczech. Co więcej, wszystkie osoby odpowiedzialne za sprzedaż i marketing marki John Deere w poszczególnych krajach europejskich będą także powiązane ściśle z nowym centrum w Walldorf, co zdecydowanie skróci procesy decyzyjne. Umożliwi to także firmie szybkie reagowanie na zmieniające się warunki na lokalnych rynkach oraz na lepsze sprostanie wymaganiom klientów.

W związku z koncentracją na badaniu nowych Systemów Produkcyjnych, w Walldorf stworzono działy obejmujące segmenty:
• Drobne Zboża, Kukurydza i Rolnictwo Precyzyjne
• Produkty Mleczne i Hodowla Zwierząt.

Specjaliści z tych sektorów będą odpowiedzialni za rozwój oraz promocję poszczególnych maszyn, takich jak ciągniki, kombajny czy sieczkarnie.

Oferta Technologiczna – w ramach tego obszaru eksperci zadbają o integrację technologii cyfrowych w maszynach i systemach produkcyjnych. Koordynować te działania będzie Centrum Technologii i Badań w Kaiserslautern w Niemczech.

Kolejnym kluczowym zadaniem Centrum Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w Walldorf jest poszukiwanie, kreowanie i wdrażanie Rozwiązań dla Całego Cyklu Użytkowania.

W ofercie dla każdego Systemu Produkcyjnego pozostają usługi FarmSight, Gwarancja Paliwowa, Kontrakty Obsługowe PowerGard.

Rozwój tego typu narzędzi zapewni rolnikom, jak i usługodawcom jeszcze łatwiejsze planowanie produkcji oraz klarowny obraz jej kosztów.

Zmiany w strukturze oznaczają również przesunięcia personalne. Katarzyna Lewicka pracująca w John Deere Polska od 20 lat objęła nowo powstałą funkcję Division Business Managera, czyli stanowisko łączące obowiązki Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Sprzedaży w Polsce. Jednocześnie Marko Borwieck, dotychczasowy Prezes Zarządu, stał się odpowiedzialny za rynki Europy centralnej jako nowy Division Business Manager.

Z nowej struktury organizacyjnej firmy znacząco skorzystają również dilerzy marki. Otrzymają oni pomoc zarówno z Centrum Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w Walldorf, ale także ze strony działów rozwoju sieci dealerskiej i obsługi posprzedażowej w Polsce. Wszystkie te obszary na skutek reorganizacji zostaną wewnętrznie wzmocnione, co pozwoli realizować cele związane z rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego, programami finansowania zakupów, programami demonstracji wraz z nowym wymiarem obsługi posprzedażnej. Zdalne monitorowanie pracy maszyn (JD Link), diagnozowanie, usuwanie i przewidywanie usterek (Service Advisor Remote) oraz planowanie i dokumentowanie (MyJohnDeere, MyOperations) ma stać się standardem, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy klientów. Na czele działu rozwoju sieci dilerskiej stoi teraz Piotr Iżyniec.

John Deere nie tylko będzie oferować inteligentne rozwiązania, ale także zamierza znacznie inwestować w szkolenia i edukowanie pracowników sprzedaży i serwisu, na czele którego stanął Stanisław Wolski jako Manager Aftermarket & Customer Support. Za struktury regionalne odpowiada od teraz Mariusz Zieliński.

Dalszy rozwój sieci dilerskiej jest jednym z priorytetów reorganizacji firmy w ramach strategii Diler Jutra 3.0. W przyszłości firmy dilerskie będą się rozrastać, aby jeszcze lepiej zaspokajać rosnące potrzeby klientów. Pomimo, a nawet dzięki konsolidacji sieci dilerskiej, liczba pracowników dilerów stale rośnie od ponad 10 lat, co gwarantuje nieustające wsparcie dla klientów.

Pierwszy przypadek realizacji nowej strategii już za nami. Otóż z dniem 1 listopada br. Agro-Efekt połączył siły z Polboto-Agri. – Działanie to umożliwi wsparcie regionu sprzedażowego Dolnego Śląska jeszcze większą siłą, lepszymi rozwiązaniami dla klientów oraz perspektywami rozwoju dla pracowników. Poprzez nowo stworzone synergie zwiększymy swoją bliskość do klienta, swoją profesjonalność oraz wyspecjalizowanie. Strategia ta sprawi, że opłacalność inwestycji będzie na jeszcze wyższym poziomie. Mamy nadzieję że niebawem będziemy mogli zorganizować spotkania z klientami, które pozwolą na zbliżenie i zacieśnienie naszych relacji – mówi Stefan Ścieszka, prezes zarządu Agro-Efektu, który formalnie będzie kontynuował działalność obu firm pod swoim brandem.

Zaawansowany poziom struktury sieci dilerskiej oraz reorganizacja sprzedaży i marketingu w Europie następują we właściwym momencie, gdy sektor rolniczy stoi przed ważnymi wyzwaniami. Nie ulega wątpliwości, iż firma John Deere jest na nie świetnie przygotowana.

Źródło: John Deere Polska

No comments yet.

Join the Conversation