Manewry polowe z maszynami Unia

Pod takim hasłem na polach doświadczalnych IUNG-PIB w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Osinach k. Puław specjaliści firmy Unia zaprezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu nowoczesnego nawożenia, uprawy i siewu.

W dedykowanym dziennikarzom mediów branżowych pokazie polowym można było zobaczyć takie pozycje z oferty Unii, jak: rozsiewacz RCW 120 TD Helix, pług dłutowy Harrier H, agregat uprawowy Cross S Drive, pług Ibis Vario, siewnik Fenix T1000/3, rozrzutnik Apollo 10 premium oraz opryskiwacz Heron 5027.

Do nawozów pylistych

Do rozsiewania nawozów pylistych jest przeznaczony rozsiewacz przyczepiany typu RCW z belką Helix. Do szybkiego załadunku pneumatycznego nawozów pylistych bezpośrednio z cysterny służą dwa przyłącza hydrantowe. Jedno z nich przekierowuje nawóz do przedniej części zbiornika, drugie – do tylnej. W trakcie pokazu w Osinach wykorzystano wapno pyliste Kujawit Premium firmy Lafarge, charakteryzujące się brakiem zbrylania oraz wysoką reaktywnością i dużą skutecznością działania.

Kluczowym elementem rozsiewaczy RCW przystosowanych do wysiewu wapna pylistego jest składana hydraulicznie niezależnie z lewej i prawej strony belka wysiewająca Helix. W celu bezpiecznego wykonania uwroci możliwe jest uniesienie ramion belki do pozycji „V”, bez potrzeby składania jej do pozycji transportowej. Napędzane hydraulicznie ślimaki poruszają się z prędkością ok. 160 obr./min, rozprowadzając nawóz równomiernie na całej szerokości roboczej (9 lub 12 m). Zasuwki otworów dozujących umożliwiają ustawienie ilości dozowanego nawozu w taki sposób, aby jego rozkład był równomierny na całej szerokości roboczej. Znoszeniu nawozu przez wiatr zapobiegają fartuchy ochronne, ograniczające ponadto pylenie. Na czas transportu można je zwinąć i zabezpieczyć za pomocą ekspandera.

Za kontrolę wszystkich funkcji rozsiewacza RCW z belką Helix – od utrzymania dawki wysiewu po sterowanie hydrauliką roboczą – odpowiada komputer SUPERIOR z dużym kolorowym wyświetlaczem i intuicyjnym ekranem dotykowym. Zalecana prędkość robocza rozsiewacza wynosi do 12 km/h, co umożliwia zwapnowanie w ciągu godziny powierzchni rzędu 11–14 ha.
Rozsiewacz RCW z belką Helix jest standardowo wyposażony w tarczowy adapter do wysiewu nawozów suchych granulowanych oraz w adapter do wysiewu nawozów o średnim zawilgoceniu, co znacznie zwiększa możliwości wykorzystania maszyny w sezonie.

Lekki agregat uprawowo-siewny

Lekki agregat uprawowo-siewny Fenix T10/3 o szerokości roboczej 3 m składa się z siewnika pneumatycznego nabudowanego na agregacie zębowym, dedykowanym do prac w tradycyjnej technologii uprawy gleby, lub talerzowym albo aktywnym, zalecanym w technologii uproszczonej i bezorkowej. Zastosowany w Fenixie aparat wysiewający, napędzany za pomocą układu wałków od koła ostrogowego, umożliwia wysiew od 1,8 do 400 kg nasion na ha. Wielkość dawki reguluje się, przesuwając wałek pobierającego nasiona ze zbiornika. Wentylator siewnika jest napędzany silnikiem hydraulicznym zasilanym z hydrauliki ciągnika. Nasiona z rozdzielacza trafiają elastycznymi przewodami do poszczególnych redlic. W sekcji wysiewającej zastosowano redlice talerzowe Shell o średnicy talerzy 300 mm. Uniwersalny siewnik Fenix nadaje się do siewu nasion drobnych i grubych.

Z idealną linią orki

W pięcioskibowym pługu obracalnym Ibis Vario na szczególną uwagę zasługiwało wyposażenie w urządzenia rolnictwa precyzyjnego dostarczone przez firmę Trimble. Zastosowany osprzęt umożliwia automatyczne sterowanie rozstawem korpusów tak, aby zachować idealnie prostą linię orki czy perfekcyjnie zakończyć pracę na nierównych krawędziach pola oraz klinach.

Do zrywania i pogłębiania ścierniska

Pług dłutowy Harrier H służy do zrywania i pogłębiania ścierniska na głębokość do 50 cm. Elementami roboczymi agregatu o szerokości 3 m jest 5 zabezpieczonych hydraulicznie profilowanych zębów, wyposażonych w skrzydełka boczne i zakończonych dwustronnymi redlicami. Głębokość pracy narzędzia jest regulowana hydraulicznie. Opcjonalnie pług dłutowy Harrier może być wyposażony w podwójny wał przeciwbieżny, składający się w obracające się w przeciwnych kierunkach zębowe wały atakujący i gładzący. Do regulacji położenia wału służy śruba rzymska.

Do uprawy uproszczonej

Agregat uprawowy Cross S jest wyposażony w trzy rzędy zębów CX z dłutem napawanym z podcinaczami o szerokości podcięcia 370 mm. Zęby mają zabezpieczenie sprężynowe Non Stop i dodatkowe śrubą ścinającą. Maksymalna głębokość pracy narzędzia z zamontowanymi podcinaczami wynosi 16 cm, po ich zdemontowaniu – 30 cm. Za zębami jest umieszczona jednorzędowa brona talerzowa z głęboko uzębionymi talerzami w kształcie czaszy. Standardowo agregat jest wyposażony w utrzymujący głębokość pracy i zagęszczający glebę wał rurowy o średnicy 600 mm. Model prezentowany w Osinach był wyposażony w dostępny opcjonalnie system Drive w postaci wału oponowego, którego koła pełnią dwie funkcje: do transportu i do pasowego zagęszczania gleby. W agregacie Cross S Drive zastosowano hydrauliczną regulację głębokości pracy z systemem zapadek. Wysuwając siłownik, ustala się liczbę zapadek jako głębokość roboczą, a następnie chowa się go do oparcia o zapadki.

Jan Przyrowski

No comments yet.

Join the Conversation