Nowa formuła pokazów maszyn podczas wystawy AGRO SHOW 2018

Podczas wystawy AGRO SHOW 2018 w Bednarach pokazy maszyn będą odbywać się w nowej formule. Pokazy odbędą się na polu pokazowym w dwóch blokach:
ROLNICTWO PRECYZYJNE i TECHNIKA SIEWU ZBÓŻ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM.

W pierwszym bloku zaplanowano dwie prezentacje. Najpierw rozsiewacze nawozów mineralnych rozsieją na polu nawóz w oparciu o mapę zmiennego nawożenia. Chwilowe zmiany dawki nawozu oglądający pokaz będą obserwować na dwóch telebimach, ustawionych na polu pokazowym (kamery zamontowane będą w kabinie ciągnikowej oraz na dronie lecącym za
maszyną). Podczas pierwszego przejazdu rozsiewacze będą pracować z włączonym układem do nawożenia granicznego. Aby wszystkie maszyny miały takie same warunki prezentacji, organizator zapewnia jednakowy nawóz dla wszystkich uczestników, a praca odbywać się będzie na bazie dostarczonej przez organizatora mapy.

W drugiej prezentacji na pole wyjadą ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. To wyposażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny, także konturowej, zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie maszyn po polu w systemie
wirtualnego dyszla, rejestracja danych GPS, dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp.

W drugim bloku dotyczącym techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym, zostaną zaprezentowane różne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z siewem zbóż w systemie bezorkowym.

No comments yet.

Join the Conversation