Nowe możliwości i zrównoważona soja w centrum uwagi Europy.

W ramach IV Kongresu Danube Soja, wysokiej rangi przedstawiciele 4 ministerstw, Danube Soja i Vice Rolnictwa Węgier Istvan Nagy, zgodnie opowiedzieli się za wspólną wizją europejskiej białkowej strategii. Pan Istvan Nagy reprezentuje węgierskie ministerstwo na kongresie w Budapeszcie. Kongres jest wspólnie organizowany przez Ministra Rolnictwa Węgier i Donau Soja Association.

„Węgry zawsze dążyły do zapewnienia zdrowej, niedrogiej i wysokiej jakości żywności dla swoich obywateli” zapewnia Istvan Nagy. „Kluczem do bezpiecznej produkcji żywności jest promocja zrównoważonego rolnictwa, i produkcja soi non GMO jest kluczem do tego” stwierdza Vice Minister. Wraz z wysokimi standardami odnośnie żywności i strategią rolnictwa opartego na braku roślin GMO, Węgry pełnią centralną rolę w gwarantowaniu zaopatrzenia w zrównoważone dostawy białka.

Według wspólnej wizji 50% białka paszowego dostarczanego w Europie powinno pochodzić z rodzimych odmian bobowatych i z europejskiej soi. By osiągnąć ten cel, zapotrzebowanie na soję do celów paszowych musi być zmniejszone, a wynikiem tego uprawa soi i innych bobowatych musi być zwielokrotniona.
Zaangażowanie w dostarczanie zrównoważonej soi wspierać będzie prawidłowy płodozmian, rozwój obszarów wiejskich oraz integrację Europy Wschodniej i Zachodniej.

„ Tylko niewiele więcej niż 2% areału uprawnego w Europie jest obsiewane bobowatymi.” Podkreśla Przewodniczący Danube Soja Association. „Musimy mieć pewność, że rolnicy mają odpowiednią zachętę do uprawy bobowatych. „
Podstawowym wyzwaniem i zadaniem europejskiego rolnictwa jest zapewnienie niezależnego i środowiskowo zrównoważonego zaopatrzenia w białko. Kluczowym aspektem tego wyzwania będzie zamiana na certyfikowane nasiona soi uprawianej w Europie. Tylko tą drogą możemy zapewnić długoterminowe profity w sferze ekonomicznej jak i środowiskowej.

DONAU SOJA
Organisation for the Promotion of European Soya Production
www.donausoja.org

O Stowarzyszeniu Danube Soja
Danube Soja Association (Stowarzyszenie Soi Naddunajskiej) jest organizacją non – profit,
niezależnym stowarzyszeniem i stanowi główna europejską inicjatywę w sektorze rolniczym.
Stowarzyszenie łączy obywateli, polityków i różnorodny biznes w całym łańcuchu dostaw
począwszy od hodowców nasion soi non GMO a na produkcji pasz czy żywności kończąc.
Danube Soja koncentruje się na non GMO, identyfikowalnym pochodzeniu wysokiej jakości soi
z regionu Naddunajskiego. Stowarzyszenie ma ponad 240 członków z całej Europy. Z 6
przedstawicielstwami (Austria, Niemcy, Serbia, Rumunia, Ukraina, Mołdawia) oaz dwoma
reprezentantami (Włochy, Polska) jesteśmy szeroko obecni w Europie Środkowo- Wschodniej.
Celami Stowarzyszenia jest wzmocnienie pozytywnych warunków do opłacalnej uprawy soi w
Europie i zmniejszenie importu spoza Europy. 15 krajów podpisało Deklaracje Donau Soja
deklarując tym samym wsparcie promocji uprawy soi non GMO w Europie. Donau Soja jest
wspierane przez Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit i Austrian Development Agency.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie www.donausoja.org

No comments yet.

Join the Conversation