Rozmowa z TOMASZEM WYSZKOWSKIM z Team-Rol – OrCal® – przełomowy nawóz organiczno – wapniowy odkwaszający i użyźniający glebę

Rozmowa z TOMASZEM WYSZKOWSKIM z Team-Rol

team_rol_3c
image-1460

Ostatnie dane dotyczące poziomu zakwaszenia gleb w Polsce biją na alarm. pH poniżej 5,0 to zdecydowanie zbyt niski poziom dla większości upraw. Na domiar złego, polskie gleby tracą warstwę próchniczą na skutek stosowania coraz większych dawek nawozów mineralnych, wzrostu zasolenia gleb i niedostatku nawozów organicznych. Szybkim i bezpiecznym ratunkiem dla upraw rolniczych, w tej patowej sytuacji jest OrCal®.

• Cóż to za nawóz i czemu jest taki wyjątkowy?

– Jest to polski, chroniony patentem nawóz organiczno-wapniowy, który w niezwykle krótkim czasie potrafi bezpiecznie i trwale podnieść odczyn pH najkwaśniejszej gleby do poziomu 6,5–6,8 nawet na okres 2–4 lat. Przy tym duży udział materii organicznej (30 proc.) w OrCal®’u  w istotny sposób użyźnia glebę, poprawia jej strukturę i odżywia rośliny.

• Jak i gdzie powstaje OrCal®?

– Linia przetwórcza montowana jako przedłużenie linii produkcyjnej zakładu (głównie ubojni), przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i ochrony środowiska UPPZ, krew, pulpę mięsno-kostną… na wysterylizowany powietrzno-suchy nawóz organiczno-mineralny OrCal®. Wytwarzanie tego nawozu z UPPZ i bardzo reaktywnego rodzaju wapna jest zgodne z obowiązującą Dyrektywą 2008/98/WE.

• Czy stosowanie nawozu OrCal® jest bezpieczne?

– Wapno organiczne OrCal® jest całkowicie bezpieczne dla gleby, roślin i środowiska, co potwierdzają liczne testy, opinie i certyfikaty. Wynika to z właściwości chemicznych nawozu, który wyjątkowo sprawnie poprawia pH gleby i użyźnia jej warstwę orną. Wytwarzane nawozy organiczno-mineralne OrCal® posiadają dopuszczenie nawozowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Decyzja 183/07 z 2007/06/04 znak HORnn-4077-2/07).

• Kiedy zaleca się stosowanie nawozu OrCal® i w jakich dawkach?

– Aktywny hydrat wapnia, z powodzeniem można stosować zarówno doglebowo jak i pogłównie. Wielu rolników stosuje go jesienią, pożniwnie, mieszając z glebą. Inni stosują go przed 1 grudnia – stosując pogłównie na plantacjach ozimego rzepaku czy zbóż ozimych. Plantatorzy kukurydzy i buraka cukrowego najczęściej wapnują OrCal®’em pola przedsiewnie na wiosnę, przed uprawą agregatem lub po wschodach, co przynosi wspaniałe rezultaty i ma duże uzasadnienie na stanowiskach o zbyt niskim pH. Na łąkach i pastwiskach, także między pokosami. Dawkowanie zależy od pH gleby i zalecane jest od 0,5–1,5t/ha co wystarcza nawet na 3–4 lata. Istotą szybkiego i skutecznego działania nawozu OrCal® jest jego rozpuszczalność w wodzie: 1,7g/1000 ml, co jest dobrym wynikiem w porównaniu z rozpuszczalnością węglanów wapnia i kredy (0,02 g/1000 ml).

• Czy to prawda, ze nawóz OrCal® odstrasza dziki, które wyrządzają ogromne szkody na polach uprawnych?

– Tak. Faktycznie okazało się, że dziki, mające bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu i wrażliwą tarczę ryjową, w ogóle nie są zainteresowane glebą nawożoną wcześniej nawozem OrCal®. Organiczne formy azotu mają wyraźnie wyczuwalną woń i to zapewne tak skutecznie zniechęca dziki, co nas bardzo cieszy. Skuteczność OrCalu w tym zakresie szacujemy na ok. 95 proc.

• Gdzie można nabyć granulowany i sypki nawóz OrCal®?

– Rolnicy, sadownicy i działkowcy, którzy już znają działanie nawozu OrCal® jak i ci, którzy chcą to sprawdzić na własnych uprawach, mogą nabyć go w dogodnych opakowaniach typu big-bag 1 t. i 0,5 t. oraz opakowaniach 20 kg i 10 kg w sieci dystrybucyjnej firmy Team-Rol Sp. z o.o. Firma Team-Rol ściśle współpracuje również z oddziałami Stacji Chemiczno-Rolniczych w całej Polsce, oraz z ODR-ami w celu podnoszenia świadomości nawozowej wśród rolników. Tam również można uzyskać informacje dotyczące naszego produktu.

No comments yet.

Join the Conversation